Her kan I finde opskrifter af forskellige slags.

Klik igennem under menuerne og søg eventuelt

 

Gartneri

Vi dyrker selv så mange af grønsagerne som muligt og gerne helt fra det spirende frø.

Alle udplantningsplanter bliver lavet i vores drivhus. Det er alt lige fra persille, salat, løg, selleri, kål m.v.

Når planterne i april – maj måned er plantet ud i marken, fyldes drivhuset med planter: agurker, tomater, og peberfrugter.

Der er gang i drivhuset fra ca. midt i marts og indtil november. 

 

 

Gulerødder og rødbeder sås direkte i marken i april – maj måned. Gulerødderne dækkes med halm i marken inden frosten sætter ind, så vi kan have friske gulerødder hele vinteren.


Kartofler, selleri, kål, rødbeder og løg tages ind om efteråret.


De tidlige kartofler sættes til forspiring i februar og de første er klar til at høste sidst i maj måned. Vi har solist og sava kartofler.

 

 

I 1988 overtog vi gården, der er Sørens fødehjem. Gården blev omlagt til økologi i 1991 og i dag har det udviklet sig til et økologisk landbrug med 50 jerseykøer, gartneri og gårdbutik.                                      

Økoladen er et alsidigt økologisk landbrug, der foruden gartneri og gårdbutik også har dyrehold, der består af jerseykøer og stude. Samtidig dyrkes der ca 100 ha. med græs, korn og majs til foder til dyrene. En del af arealerne er engjord, der er fine til afgræsning af stude og kvier.

En del af vores engarealer hører ind under Lem kær vådområde, der ligger op ad Venner Å. Det vil sige, at marken står under vand fra åen om vinteren, men er et udmærket afgræsningsareal om sommeren.

Mælken fra jerseykøer indeholder  mere fedt og protein, end andre racer af malkekvæg, men koen giver heller ikke så mange liter mælk. Mælken fra vores køer leverer vi til Thise Mejeri.

Vores køer får en kalv ca. en gang om året. Kvierne får lov at vokse op, og når de er ca. 2 år gamle, får de en kalv og derefter begynder vi at malke dem.

Kødet fra jerseykøer  egner sig bedst til fars, pølser og spegepølser.  

Når kalven bliver født, går den sammen med koen de første dage og får mælken fra koen. Derefter kommer den til at gå sammen med andre kalve og får mælk, kraftfoder, hø og  græs.

Fra sidst i april til november går kalvene på græs og i hytter herhjemme omkring  gården.

Når kalvene er omkring 6 mdr. bliver de kørt i engen.

Jersey en race som er fremavlet til at producere mælk og kødproduktionen fra tyrekalvene er normalt ikke rentabelt.

Vi  vælger at stude tyrekalvene og lade dem vokse op, i stedet for at aflive dem som nyfødte, som man gør i mange jersey besætninger,

Når en tyrekalv bliver studet bliver den mere rolig og trives bedre på grovfoder (dvs. græs og ensilage).

 Studene slagtes når de er ca. 2 år.

Fra november til sidst i april går kalvene i fællesbokse med strøhalm og de bliver fodret med  græsensilage og kraftfoder.

 

 

 

 

 Besøg Økoladen

Inviter medarbejdere, kolleger, venner eller familie på en tur til Økoladen.
Der vil være smagsprøver fra Thise mejeri, vin fra Økovin og lidt andre lækkerier.
Afhængig af vejret og årstiden, går vi en lille tur på gården.
Min. 10 voksne.
Arrangementet varer ca 1 - 1½ time.
Ring 25361551 og forhør nærmere.